Zmiana przeznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

TYTUŁ SPRAWY

Zmiana przeznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Budownictwa, Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

I piętro, pok. nr 7 tel. 85 731 92 11 

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę przeznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:2000 terenu/działki, którego dotyczy wniosek. W przypadku przeznaczenia gruntów do zalesienia dopuszcza się mapy w skali 1:5000.

Formularz do pobrania

Wniosek o zmianę przeznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  • Biuro Obsługi Interesanta, parter
  • Sekretariat, II piętro pok. nr 11

OPŁATY

Opłaty skarbowej nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie wniosku nie jest określone terminem

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2017-06-21