Komunikat w sprawie wyznaczenia Zespołu koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Brańsk

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informuje się, iż zgodnie z Zarządzeniem NR 37/2020 Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 września 2020 r. powołano Zespołu koordynatorów do spraw dostępności
w Urzędzie Gminy Brańsk w składzie:

  • Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Elżbieta Szymańska - Sekretarz Gminy, kontakt: tel. 85 731 92 02; email: szymanska@bransk.pl
  • Koordynator do spraw dostępności cyfrowej: Marcin Kietliński – informatyk, kontakt: 85 731 92 12,email: informatyk@bransk.pl
  • Koordynator do spraw dostępności architektonicznej: Katarzyna Płońska – inspektor, kontakt: 85 731 92 11 email: plonska@bransk.pl

Zadania koordynatorów ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatorów będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Brańsk;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Brańsk;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Brańsk w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy Brańsk

Data wytworzenia: 2020-09-29

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Modyfikujący: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2021-03-30