TYTUŁ SPRAWY

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI

WYMAGANE DOKUMENTY

CEIDG - 1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • wpis do CEIDG przedsiębiorcy
  • zmiana wpisu do CEIDG oraz innych danych
  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
  • wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  • wykreslenie przedsiębiorcy z CEIDG.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

tel. (85) 7375031, (85) 7319207

Referat OR, pokój nr 9

OPŁATY

Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1. Właściwy organ jest zobowiązany do załatwienia spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

2. Właściwy organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku oraz przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

TRYB ODWOŁAWCZY

 

INNE INFORMACJE

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG -1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wszystkie niezbędne informacje można usyskać na stronie internetowej: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Brańsk

Data wytworzenia: 2018-08-02

Wprowadzający: Weronika Sztejniec

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Weronika Sztejniec

Data publikacji: 2008-02-14