Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

TYTUŁ SPRAWY

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Budownictwa, Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

I piętro, pok. nr 7 tel. 85 731 92 11 

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Dokument potwierdzający wniesienia opłaty.

 

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  • Biuro Obsługi Interesanta, parter
  • Sekretariat, II piętro pok. nr 11

OPŁATY

od wydania wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron.
od wydania wyrysu: 20 zł za każdą wchodzącą w skład wypisu wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4,

jednak nie więcej niż 200 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brańsk: Bank Spółdzielczy Brańsk 81 8063 0001 0010 0100 0101 0001, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Brańsk, parter pok. nr 2. 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2017-06-21