TYTUŁ SPRAWY

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Po złożeniu wniosku przez inwestora organ, w zależności do której grupy przedsięwzięć zakwalifikowane zostało przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcia z grupy I:

 • wszczyna postępowanie w sprawie
 • wpisuje informację o wniosku oraz raporcie do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków

Organ występuje do wojewody i do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od wojewody i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, organ:

 • rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, a w przypadku dużego zainteresowania społecznego może przeprowadzić rozprawę administracyjną,
 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie

Przedsięwzięcia z grupy II

 • wszczyna postępowanie w sprawie,
 • wpisuje informację o wniosku do publicznie dostępnego wykazu,

Organ stwierdza obowiązek sporządzenia raportu określa jego zakres po zasięgnięciu opinii starosty i powiatowego inspektora sanitarnego. Po zasięgnięciu opinii w zależności, czy obowiązek wykonania raportu zostanie nałożony:

 • wydaje postanowienie o konieczności wykonania raportu oraz jego zakresie lub,
 • wydaje postanowienie o braku konieczności wykonania raportu

Inwestor przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko - 2-a egzemplarze lub wpisuje postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu do publicznie dostępnego wykazu.

Organ:

 • Wpisuje postanowienie o konieczności sporządzenia raportu do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków(21 dni),

W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu, organ występuje do starosty i do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od starosty i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organ rozpatruje wniosek inwestora oraz uzgodnienia a następnie:

 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,

W przypadku konieczności sporządzenia raportu, organ występuje do starosty i do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnień od starosty i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia oraz uwagi i wnioski społeczeństwa, a społeczeństwa przypadku dużego zainteresowania społecznego może przeprowadzić rozprawę administracyjną.

Organ:

 • wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel. (0-85) 7375031

REFERAT Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska, II piętro, pokój nr 10

OPŁATY

205 zł za wydanie decyzji.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie - zgodnie z Kpa.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr.62 z 2001r.poz.627-ze zm).

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Paprocki Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-02-14