TYTUŁ SPRAWY

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI

OPIS SPRAWY

  • Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika.
  • Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Dowód osobisty.
  • Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel. (0-85) 737503

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI
II piętro, pokój nr 8

OPŁATY

17 zł – za wydanie zaświadczenia

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.)
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2017.657 t.j.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2008-02-14