TYTUŁ SPRAWY

Wycinka drzew i krzewów

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Posiadacz nieruchomości w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów składa wniosek (plik) zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
 3. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchnia pokryta krzewami);
 4. przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
 5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów;

W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem- do wniosku dołącza się zgodę właściciela dotyczącą przedmiotu wniosku.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów.

wniosek o wydanie zezw.doc

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel. (0-85) 7375031

REFERAT Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska, II piętro, pokój nr 10

OPŁATY

 • zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • opłaty ustawowe uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji na wycięcie bądź jej odmowa

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Mielnik, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Paprocki Piotr Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-02-14