Ustalenie numeru porządkowego

TYTUŁ SPRAWY

Ustalenie numeru porządkowego

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Budownictwa, Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

I piętro, pok. nr 7 tel. 85 731 92 11 

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
  2. Aktualna kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
  3. Jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy lub budynku prognozowanego do wybudowania - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki). 

Formularz do pobrania:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  • Biuro Obsługi Interesanta, parter
  • Sekretariat, II piętro pok. nr 11

OPŁATY

Opłaty skarbowej nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2017-06-21