TYTUŁ SPRAWY

Wpisanie do rejestru wyborców

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A oraz dowód osobisty (do wglądu) – składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy Brańsk bez zameldowania na pobyt stały.
  2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze do wniosku – składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierzają uczestniczyć.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel. (0-85) 7375031

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI
II piętro, pokój nr 8

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

3 dni od daty złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm).
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 15). 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2008-02-14