Obwieszczenie Wójta Gminy Brańsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Elżbieta Szymańska

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Elżbieta Szymańska

Data publikacji: 2017-12-12