INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA DS. WYMIARU EWIDENCJI OPŁAT

Informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

wyłoniona Pani Monika Dziedzia zamieszkała w Spieszynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniająca wymagania formalne, dopuszczona do II etapu naboru wykazała sie

wystarczającą wiedzą z zakresu znajomości przepisów prawnych zawartych w ogłoszeniu o

naborze. Posiadany stopień wiedzy i cechy osobowościowe pozwalają na zatrudnienie na w/w

stanowisko. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Klepacki Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Marek Klepacki

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2013-04-17