Narodowy Spis Powszechny 2021

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH (terenowych)

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Termin składania ofert: 01.02.2021 r. - 09.02.2021 r.

Kondydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:

1. Zgłoszenie zawiera:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail.

2) Oświadczenie zawierające informację o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

e) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,

g) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Gminy Brańsk oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk - nr tel. 85 737 50 31 e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Koordynator Gminnego Biura Spisowego

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Weronika Sztejniec

Modyfikujący: Weronika Sztejniec

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Weronika Sztejniec

Data publikacji: 2021-01-28