Zarządzenie Nr 203/13 z dnia 2013-05-14 - w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Brańsk

Załączniki do treści

 • Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Brańsk (PDF, 231,56 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Gminy Brańsk

 • projekt uchwały (PDF, 1,78 MB)

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

 • projekt uchwały (PDF, 2,35 MB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012r.

 • projekt uchwały (PDF, 173,37 KB)

  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brańsk z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

 • projekt uchwały (PDF, 100,83 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski – Nowosady - Koszewo”,

 • projekt uchwały (PDF, 182,25 KB)

  o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • projekt uchwały (PDF, 120,82 KB)

  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • projekt uchwały (PDF, 124,55 KB)

  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • projekt uchwały (PDF, 2,32 MB)

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013-2016

 • projekt uchwały (PDF, 4,85 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • projekt uchwały w spr rozpatrzenia skargi ....pdf (PDF, 1,29 MB)
 • projekt uchwały w spr rozpatrzenia ponownej skargi ... (2).pdf (PDF, 475,88 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Data wytworzenia: 2013-05-14

Wprowadzający: Alina Adamczyk

Data wprowadzenia: 2013-05-27

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Alina Adamczyk

Data publikacji: 2013-05-27