KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY


1) Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2) Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
  a. zwołuje sesje Rady,
  b. przewodniczy obradom,
  c. odpowiada za realizację programu, ład i porządek podczas obrad sesji,
  d. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  e. podpisuje uchwały Rady,
  f. czuwa, nad  zapewnieniem  warunków  niezbędnych  do  wykonywania  przez radnych ich mandatu
3) Przewodniczący Rady  jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4) Przewodniczący  oraz  Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Adamczyk Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Data modyfikacji: 2008-02-15

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-02-15