Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Referat Finansowy

 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatku od środków transportowych
 • Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych

Referat Ogólny, Oświaty i Promocji

 • Gminna ewidencja zabytów
 • Rejestr instytucji kultury
 • Rejestr przepisów gminnych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr wniosków i interpelacji Radnych
 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr zarządzeń Wójta

Referat  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 • Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

Referat  Budownictwa, Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

   Jawność informacji publicznej obejmuje w szczególności prawo obywateli
do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i jej komisji.
   Informacje publiczne w myśl art. 5 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o odmowie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
   Informacje o posiedzeniach organów gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń urzędu oraz tablicach na terenie gminy w miejscach zwyczajowo przyjętych.
   Informacje terminowe wywieszane są na tablicy ogłoszeń urzędu.
   Dostęp obywateli do informacji publicznej realizowany jest przez poszczególne referaty na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 Urząd Gminy realizuje swoje zadania przez udostępnienie informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl strona główna biuletynu www.bip.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Marek Klepacki Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Modyfikujący: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-08-04

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2008-02-15